NEJEN ZÁŽITKOVĚ S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU.
24192_1382237326838_2760028_n.jpg
24192_1382196885827_4782513_n.jpg
24192_1382196645821_32157_n.jpg
34950_1491421536375_5007785_n.jpg
DSC02058.jpg
24192_1382197725848_4711996_n.jpg
Zde nabízím k nahlédnutí jakési "šmíráky" týdenních plánů, které si sestavuji před každým nadcházejícím tématem. Nejsou tedy určeny k tomu, aby jste v nich hledali pravopisné či jiné chybičky. Příspěvky zde vložené jsou pro mě jakýmsi úložištěm-zásobníkem činností, ke kterému se vracím, když je třeba. Případní návštěvnící nejsou v žádném případě nabádáni, aby takto s dětmi činili! :-)
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Téma: Všichni jsme kamarádi (pravidla opak.,značka, jména,...)1
 

Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací řeší další problémy, je aktivní.
 
Kompetence komunikativní: Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor.
 
Cíle:
PS-usnadnit dětem adaptační období v MŠ-zvládnout odloučení od rodičů, zvykat si na denní režim docházky do MŠ,
TĚ-upevňovat hygienické návyky, bezpečný pohyb při činnostech v MŠ
DR-vést děti k navazování nových kamarádských vztahů, dokázat si spojit osobu se jméném značkou, snažit se respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
SP-upevňování pravidel společného soužití ve skupině (volné hry, odpočinek, řízená činnost, pobyt venku,...)
SV-vytvářet pozitivní vztah k MŠ
 
Navrhované činnosti:
opakování značek formou komunitního kruhu-je ve školce naše jablíčko, stromeček,...později formou příběhu-když v něm dítě zaslechne svou značku, řekne „zde, tady“. Pomocí korkových špuntů označených značkami dětí-losuje se neprůhledného pytlíku-dítě určí, zda je majitel kluk či holka a zkusí se s ním strefit do jednoho z kyblíků označeného klukem či holčičkou. Kdo dřív najde v hromadě špuntů svou značku-učitelka vyzve dvě děti a ty vprostřed třídy hledají v hromádce tu svou. Loto značek-hrací karta 3x3 okýnka se značkami-děti losují barevné kartičky se značkami z neprůhledného pytlíku a snaží se co nejrychleji zaplnit svou hrací kartu. Hledej svou značku ve třídě, pokud jí najdeš, můžeš jí však uchopit pouze do zubů-kartičky se značkami natvarované do L (přilepené na spodní straně desky stolu, aby nebyly hned tak odhalené). Kde je má značka- každé dítko má u sebe obrázek své značky a v druhé místnosti jsou ukryty na viditelných místech identické obrázky. Musí si najít tu svou dvojici. Slabiky-vytleskávání, začáteční písmeno
Jméno-Vyzkoušíme si značku namalovat a větší děti k ní připojí dle vzoru i svůj podpis-tiskací písmo. Rýmování-Kubík, Ďublík, Dudlík,...Martinka, Topinka, Bodlinka,...Děti sedí jako v divadle ve třídě, učitelky drží deku jako oponu, dvě děti odejdou za dveře a uč. zatím vyzvou jedno dítko, které se schová za oponu, pak se zavolají dvě děti, které byly za dveřmi, aby si stouply před oponu, učitelky společně spustí oponu k zemi-vyhrává ten, kdo dříve vyřkne jméno dítka, které bylo schováno za oponou. Obměna: 2 družstva sedí proti sobě v řadě. mezi nimi deka, plátno,…učitelka vybere mlčky jednoho z každého družstva a ti si sednou blíž k dece.Jakmile jí ved. Pustí k zemi musí ti dva rychle vykřiknout jméno toho druhého. Kohopak lechtá?-všichni sedí u stolu a jeden jde pod. Snaží se jednu oběť rozptýlit doteky. Ta se musí snažit zachovat kamenný obličej. Kdo je pod dekou?-Schováme pod deku jedno dítko, ten kdo je za dveřmi, tak zkoumá, pohmatem kdo to je-může lechtat, aby dotyčný vydával zvuky. Kluk, nebo holka?-zvázané oči a musí uhodnout, zda-li ten kdo před ním stojí je kluk nebo holka. Zakukej!-kdo kuká....
Pravidla-opakování-příběh, děti zvedají kartičky se smajlíky :-) nebo :-( zda-li se holčička či chlapeček k sobě pěkně chovají. Co do školky patří-nepatří-práce s lepidlem a kartičami. Píseň: „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát!“-píseň z pohybem. Kam patří hračka? Výroba hladícího ptáčka z obkreslených dlaní-práce s nůžkami, lepidlem, barvami. Plyšláci na útěku-tato hra odhalí ledacos z charakteru dětí-posílají si v kruhu plyšáka predátora a oběti-snaží se, aby predátor svou oběť nechytil-Karkulka a Vlk-potom nebo před divadelní maňáskové představení o Červené karkulce-charakteristika postav. Kresba postavy-srovnání pro nás s kresbou z loňských roků, které zakládáme (motivace „Hlava, ramena, kolena, palce“)
Ostatní-zpěv notoricky známých písniček s kytarovým doprovodem, opakování básniček, cvičení s různým náčiním, grafomotorika-uvolňovací cviky-kruh, ovál,...chůze ve dvojicích, postupné protahování vycházek,
Příklady pohádek k tématu:
Mach a Šebestová- Vzorné chování
http://www.youtube.com/watch?v=R3ImmB-72GU
 
Teo-Ve školce:
http://www.youtube.com/watch?v=1-9HgQUr7ZI&feature=related
 
Teo-Se dělí o hračky
http://www.youtube.com/watch?v=6d8Y73dTc-s&feature=related
 
Prasátko Pepina-Ve školce
http://uloz.to/live/x5b9ZDn/13-prasatko-pepina-skolka-avi

VŠICHNI JSME KAMARÁDI 2
 

Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací,  řeší další problémy, je aktivní.
Kompetence činnostní a občanské: svoje činnosti  a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
Kompetence sociální a personální: samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 
PONDĚLÍ:
Dopravní hřiště Třebíč.
ÚTERÝ:
Předplavecká výchova Třebíč. Ráno-si menší děti nabarví svůj „připomínáček“ barvou, kterou mají nejraději. Starší děti se pokusí ke své fotce obličeje domalovat postavu. Děti, které nejdou plavat-práce s plastelínou-koule, váleček. Hra na auta-Píseň červená, zelená. Barevná auta-kroužky označené barevným fáborem-vyjíždí auta té a té barvy. Jízda, let, plavba po třídě-p. uč. říká různé dopravní prostředky, děti je napodobují pohybem-(loď, automobil, letadlo, kolo…)
STŘEDA:
Kterou barvu mám nejraději-tou nabarvím svůj „připomínáček“
Had leze z díry, vystrkuje kníry, leze za ním hadice, má červené střevíce. Bába se ho lekla, na kolena klekla. Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej. Já jsem přeci hodný had, já mám všechny děti rád! Děti prolézají pod židličkami a jdou si sednout na svou značku.
Koho pak tu dneska máme-různými cviky ho vyslabikujeme-poskoky, dřepy, kývání hlavou, …
Kdo bude dřív u své značky-maláči, prostředňáci, předškoláci
Děti utvoří dvojice-švihadlo kolem pasu-pak si úlohy vymění. Jdeme spolu na procházku, vedem pejska na provázku. Pejsku zvedej nožičky, přeskakujem loužičky. Teď skočíme dopředu, potom zase dozadu, doprava a doleva, hopsa, hopsa, hopsa-sa. Jdeme spolu na procházku, pejsek běží na provázku. Běhá kolem dokola „K noze!“ pán ho zavolá. –poskoky kolem značek.
Pejsci, najdete svou značku ve třídě? Jak jí pejsek donese?-v zubech-papír zlomený do L.
ČTVRTEK:
Ráno pracovní list:hračky a slabiky-starší děti
Houpy, houpy, houpy, kočka vaří kroupy. Až uvaří, tak nám dá, na….zavolá.
Ve velikém hrnci jsou špunty se značkami-paní uč. v převlečení zavolá všechny svoje koťátka. Koťátka si ráda hrají-musí tedy ulovit svůj špunt v hrnci, kde je rozmíchává vařečka. Zlý kocour nám všechny špunty vzal, je třeba si je ulovit zpět-spí ale i tak je ostražitý, děti se postupně snaží špunt se svou značkou dostat zpět.
S písní Kluci kočičí-cvičíme s klubíčky.  PH-Myšky na půdě.
PÁTEK: Ráno-pracovní list-dolní oblouk. Dokončování zapomínáčků-práce s lepidlem a nůžkami. Pokusíme si udělat komunitní kruh, na který jsme zvyklí-počet dětí, datum, počasí. Pytel plný hraček-děti si losují hračky z pytle a zkusí je umístit na své místo. Píseň: „Když jsi kamarád“. Podbíhaná pod lanem, klouzačka z lavičky, trampolína.

HURÁ DO ŠKOLKY 3

PONDĚLÍ:  Ranní činnosti: Volné hry dětí, organizační záležitosti s rodiči.
Komunitní kruh-přivítání po prázdninách-Docházka-prvotní seznámení se se jmény dětí a p. učitelek. Procházka budovou školy+vím, kde mám své místo v šatně, svůj ručník, budlíček na úkoly a obrázky,…. Kdo bude chtít, zahrajeme si hru-kdo se ukryl v bedně?-jedno dítko jde za dveře a jiné, které bude chtít, schováme uvnitř velké bedny. Kdo zmizel? Volné hry dětí.
ÚTERÝ: Ranní činnosti: Vymaluj si svou značku
Dopolední činnosti:
Docházka-koho přečtu, najde si obrázek své značky a ukáže ho kamarádům
TIK TAK HODINY
Tik tak hodiny, SLUNÍČKO vzbudily,                              
tik tak ručičky, vzbudily se holčičky,(zvednou svou značku nad hlavu-popř. si stoupnou)
tik tak budíček, vzbudil se i chlapeček.
Máme víc kluků nebo holek? Utvoříme komín ze značek-který je vyšší-ten klučičí či holčicí ? PH-po zemi rozházené obrázky značek, děti tančí při písničce „Majdy“ z Kouzelné školky „Když koala jde do školky“-jakmile přestane hrát, honem najdi svou značku.
STŘEDA: Ranní činnosti: měříme se-o kolik jsme vyrostli od zač. minulého školního roku
Dopolední činnosti:
Dobrý den, dobrý den, dnes se zlobit nebudem,
v Lipníku si pohrajeme, ať s kamarády príma tu je!
Dobrý den, dobrý den, dneska máme nový den!-den v týdnu (Dobrý den, dobrý den, kdo se koukne z okna ven?-počasí. Dobrý den, dobrý den, kolik dětí přišlo sem?-počet dětí) Kolo, kolo mlýnský a jiné s barevným psychomotorickým padákem (kouknou na sebe z pod padáku kluci, holky,  Prší, prší-zvedáme vysoko nohy jako koníčci a třepeme s padákem.
ČTVRTEK: Ranní činnosti: Vyzkoušej k sobě správné půlky rozstříhaných značek dětí
Dopolední činnosti: Kdo uslyší svou značku-oběhne komunitní kruh. Báseň „Dobrý den!“  Denní režim ve školce-společně si poskládáme větší obrázky do časové posloupnosti. Píseň „Když jsi kamarád… „ s pohybem.
PÁTEK: Ranní činnosti: Starší děti zkusí poskládat kartičky s denním režimem v MŠ-časová posloupnost
Dopolední činnosti: Zpěv oblíbených písniček s Orf. nástroji. Cvičení s trampolínou a lavičkou.

 
co jsem viděl v MŠ.jpg
hladící ptáček.jpg
holčíčí klučičí značka stref do kbelíku.jpg
jak se chovají.jpg
loto značky,bez hrací karty.jpg
moje značka.jpg
umím podpis značku.jpg
zapomínáček.jpg
Poskládej značk

Poskládej značk

Značky na půlky
Časová posloup

Časová posloup

Režim dne v MŠ-děti společně lepí a pak individuálně.Černob. obr. z třídy Sluníčko
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Kompetence komunikativní: dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( řečovými, výtvarnými, hudebními…).
 
Kompetence k řešení problémů: řeší problémy na které stačí, známé opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s podporou dospělého.
 
PONDĚLÍ
Ráno-individuální rozhovory s dětmi o uplynulém víkendu, úkoly v pracovních sešitech s podzimní tématikou.
Komunitní kruh-jméno, datum, počasí, pozdrav.
Přílet vlaštovky zvěstující příchod podzimu s písničkou „Vlaštovičko leť!“(učitelka) Láká své kamarádky k odletu-jsou však očarované (léto se nechce vzdát své vlády)-ztratily barvu a nemohou létat, děti jim pomáhají různými úkoly:
Pohybová hra „Vlaštovky" 
- děti běhají po třídě (hraje hudba), vprostřed je natažené lano (švihadlo). Jakmile hudba ztichne, děti si co nejrychleji stoupnou a vyrovnají na lano jako vlaštovičky na drátech-učí vlaštovky, jak je jednoduché sletět se na dráty. Vlaštovky však stále nelétají a jsou uvězněné ve spáru podivuhodného kouzla-děti si budou myslet, po  nenápadné motivaci, že jsou vlaštovky hladové a tak jim zkusí nachytat nějaké mouchy:
Pohybová hra „Na mouchy“z dětí se stanou mouchy a jedno z nich či p.uč. má v ruce plácačku a lehkým plácnutím je moucha chycena a předána vlaštovkám. Během hry mouchy bzučí a trénují rezonancí mluvidel písmeno Z.
Zkus na vlaštovky zapískat-našpulit rty, klapat ústy jako čáp (rty, jazykem) - motorika mluvidel. Vlaštovky jsou pořád smutné, bez možnosti pohybu
STARŠÍ-Herna-odstřihnutí vlaštovky z provázku poslepu nůžkami a jejich dotvoření-dodání „barvy“ natření Herkulesem a obalení v máku+dolepení očička
MLADŠÍ-Třída-totéž bez odstřihnutí vlaštovky poslepu-budou na stříhání vidět.
ÚTERÝ
Ráno-podzimní barvy-děti vybírají z krabičky voskovky v podzimních barvách-dávají je do formy ve tvaru lístků k zapečení.
Komunitní kruh-jméno, datum, počasí, pozdrav
Vlaštovičky už mají krásnou barvu, ale stále nelétají. Zase se najedí much-tentokrát jsou po třídě rozsypané mouchy z papíru a děti se je snaží sbírat pomocí kolíčků na prádlo-jako zobáčky vlaštovek.Děti je budou učit létat. Protáhnou křidélka-rozcvička.
STARŠÍ-třída seskoky ze švédské bedny+házení vlaštovek-do kruhu, dle zájmu dětí se pokusí poskládat vlaštovku. Stavba vlaštovky: http://www.youtube.com/watch?v=awzTaY9TH2A
MLADŠÍ-herna-trampolína+házení vlaštovek-přes lano
Ukázky vlaštovek na drátu a vlaštovčích hnízd: Vlaštovky v hnízdě: http://www.youtube.com/watch?v=QDOpKDifvAw
Vlaštovky na drátech: http://www.youtube.com/watch?v=Wa3GZ53acHY
Na závěr se děti prolétnou po třídě se svou vlaštovkou-už je vysvobozena pověsí své vlaštovky na „drát“ připravený v šatně.
STŘEDA
Ráno-barvení ruliček na hnědo-budoucí kmen stromu, grafomotorické cvičení vlaštovka, bludiště,....
Komunitní kruh-jméno, datum, počasí, pozdrav
Přijde podzimní víla s tím, že se doslechla o tom, jak kdosi pozlobil vlaštovy-zkouší nenápadně děti, zda-li si zapamatovaly určité věci z min. dnů-čím se vlaštovka živí, jakou má barvu, proč odlétá na zimu pryč, kdo je začaroval,...Otevře podzimu jeho truhlu a začne vypouštět jeho věci-z hrůzou však zjistí, že i tam kdos řádil a všechno tomu podzimu v té bedně rozkramařil-děti z vyhozených věcí určují co k podzimu patří a co ne.
STARŠÍ-herna
Vstávej-hra
Vstávej, vstávej, ratata
…….. ťuká na vrata.
Děti sedí v kroužku, jedno dítě okolo. Pak jednomu z dětí zaklepe na záda a zeptá se Kdo ťuká? Dítě musí odpovědět pokud bude ťukat například podzim. pak třeba listí, bláto, déšť… atd. Pak dítě honí toho kdo ťukal a ten si musí sednout na jeho místo.
Obdoba peška. Děti mohou mít na pomoc věci z podzimní bedny.
VÍTR-HRAJá jsem vítr jako drak, rozeženu každý mrak. Utíkejte, utíkejte, ať mu všichni utečete. Klasická honička. Buď na vychytání všech dětí, nebo po chytnutí jednoho dítěte se stane drakem, nebo se po chytnutí může nějak vykoupit, (viz. Mrazík) Záměr: Kontakt, Postřeh, Rozvoj hrubé motoriky, Zábava. Poté se přesunou do třídy-výměna s mladšími-výroba stromu-klovatina,....
MLADŠÍ-třída-výroba podzimního stromu-klovatina zapouštění tuží v barvách podzimu potom do herny-probíhaná s malými větříky-obruče opatřené krepovým papírem-silný vítr rychlý pohyb, slabý vítr-pomalý pohyb-vnímání hlasitosti zvuků.
ČTVRTEK
Ráno-dokončování pracovních listů, úkolů v prac.sešitech.
Komunitní kruh-jméno, datum, počasí, pozdrav
Kdosi nám ve školce naříká-přihořívá, hoří,...ježek naříká. Kdos ho namaloval s ovocem na zádech a jemu se to vůbec nelíbí-vysvětlí nám proč je spojování ježka a ovoce nesprávné, dá nám ochutnat žížaly (gumové), ukážeme si živé žížaly. Rozpohybujeme se s básničkami:
Ježek leze houštinou, (chůze po čtyřech)
ohání se bodlinou.
Nikdo na něj nemůže,
píchl by se do kůže.
Bodliny má tuze ostré.
Nevěříte? Jen to zkuste! (děti se píchají lehce do zad prsty) http://www.predskolaci.cz/?p=7827

Koupil ježek nové boty,
šlape si v nich podle noty.
Vyšlapuje ťapy, ťap, (po špičkách)
dupe při tom jako chlap. (dupeme)
 http://www.predskolaci.cz/?p=7818
 a písničkou: „Běží liška k Táboru“
HRÁBĚ
Na zahradě u babičky,
(dřepy)
půjčila jsem si hrabičky,
(stoj + hlava „ANO“)
hrabu tam a zase zpátky,
(chůze vpřed a vzad)
hrabu listí na hromádky.
(stoj + ukazujeme rukou hromadu)
Foukne vítr (fíííí) a co se stane?
(stoj + foukáme)
Listí je zas rozfoukané.
(běh po třídě) http://www.predskolaci.cz/?p=14987
 
Ježek by si rád postavil domeček z listí: PADÁ LISTÍ-HRA
Učitelka si stoupne na židli a do ruky vezme několik barevných lupínků z papíru (či opravdové listí)
Tak představuje strom na podzim, ze kterého padá listí, zvedne ruku a postupně vypouští jednotlivé lístky. Vyřkne vždy nějaké jméno-děti se snaží zachytit je dřív, než dopadnou na zem.
Společná rychlo výroba ježka z brambory a párátek na zemi v herně.
Ježek

Ježek

Kostým vlaštov

Kostým vlaštov

Smutný ježek

Smutný ježek

Papírová vlašto

Papírová vlašto

Papírové vlaštovky učí létat ty "opravdové"
Začarované vlaš

Začarované vlaš

Vlaštovka

Vlaštovka

Záchrana vlašto

Záchrana vlašto

Dodáváme vlaštovkám barvu
Krmení vlaštove

Krmení vlaštove

Kolíčky na prádlo, obrázky much
Krmení vlaštove

Krmení vlaštove

Kolík na prádlo jako zobáček, obrázky vlaštovek
Létáme

Létáme

Létáme pro mouchy-seskoky ze švédské bedny, z trampolíny...
Pan Podzim

Pan Podzim

Kostým pana Podzima
Padá listí

Padá listí

Chytej listí urči barvu
Fučí vítr

Fučí vítr

Padá listí na padáku

Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....

PONDĚLÍ
Práce s křídou, fixem-drak, individ.+kolekt. hry na přání dětí, rozhovory s dětmi.
Komunitní kruh-využijeme volných prostor v ZŠ a interaktivní tabule-docházka formou promítání obličejů-je tu...? Možné vytvořit PPT prezentaci drak x drak (pohádkový x papírový) –spoj s dítětem, princeznou. Potom doplňují tečky-kolik hlav má drak na obrázku a spojí čárou.  Kartičky rozsypané po třídě s dalšími homonymy-každý si najde jednu, poté k sobě hledají kamaráda.. Hra-děti „létají“ po třídě“Všechno lítá, co peří má“- Havran lítá, lístek lítá,...bota lítá-jakmile děti uslyší věc, která nelétá, sednou si na zem. Hra-“Na vítr a draky“-děti mají za pasem pruh krepového papíru a létají jako draci. Přiletí silný vítr a snaží se jim utrhnout ocásky. Dotvoření draků-z rána-ocásků-barvičkový diktát-po třídě jsou rozhozené barevné mašle, děti si je postupně, jak slyší, vlepují ke svému draku. Využití PC učebny-vytvoř si svého dráčka:
Hledej rozdíly-Dračí obrázky PC:
ÚTERÝ
Vítr-výroba venkovního závěsu do větru-příprava ruličky-vodové barvy, ind.+kolekt. hry na přání dětí, tématické PL dle výběru
Větrový pozdrav+větrové bonbóny (malý kousek Sněhulek). Písnička o větru-Fouká, fouká, podzim si brouká. Draci už létají, klukům i holkám. Příběh o holčičce a všem co jí vítr způsobil. Ráno vstala a zívla-děti s zkusí zívnout-proud vzduchu, maminka jí otevřela okno-čerstvý vzduch, zjistila jaké je tam počasí-(děti doplňí kalendář počasí), vhodně se oblékne (profoukavý materiál a neprofoukavý), nezapomene si nachystat čepici, aby jí nenafoukalo do uší. Maminka jí volá k snídani-čaj je horký-musí foukat. Nadrobila drobky pod stůl, maminka přinese vysavač (zpětný chod vzduchu). Holčička se podívá do zrcadla a vidí, jaké má na hlavě „vrabčí hnízdo“ jde si tedy rychle umýt hlavu a vyfouká si jí fénem. Vyjde ven kde vane mírný větřík-děti zkusí foukat, ten se však promění v pořádný vítr a holčičce odfoukne čepici (čepice na provázku, holčička jí honí)-děti si mohou také vyzkoušet postřeh, potom si všichni zahrají na vítr a unesené čepice-všichni mají na hlavách čepice a jeden honí a čepice z hlav strhává-kdo jí nemá, jde si sednout na lavičku. Vítr byl tak veliký, že na rybníku, kolem kterého holčička šla, se tvořily veliké vlny, všude poletovalo podzimní listí-píseň padá listí ze stromů“ Pokračování příběhu-holčička se honí za svou čepicí a zakopne-rozbije si koleno a pláče-paní učitelka ve škole jí bolístku pofouká a zalepí foukací náplastí (náplast s obrázkem větříku). O přestávce je ve třídě hrozné vedro, holčička si vytrhne list papíru ze svého sešitu a vyrobí si vějíř. Jde se projít na chodbu a tam jí nějaký uličník vyleká ránou-prasklý pytlík. Děti se rozdělí na dvě skupiny-ST-Děti si zkouší nafouknout papírový pytlík a prasknout, uspořádají závody foukacích formulí, zahrají si s pinpongovým míčkem na foukanou
ML-bublifuky, foukací formule, PH -Já jsem vítr jako drak, rozeženu každý mrak, utíkejte, utíkejte, ať mu všichni utečete-rychle na svá místa-kroužky po třídě.
Před porocházkou děti vzpomínají na druhy proudů vzduchu, se kterými se v příběhu setkaly.
 STŘEDA
Dokončování závěsu do větru-lepení různobarevných proužků krepových papírů. Pracovní listy, ind.+kolektivní hry na přání dětí.
Děti si přinesou čisté gumáky+pláštěnky a na pobyt venku nějaké škaredé oblečení+oblečení na převlečení v případě zmáčení se, ušpinění. Opak. písně „Fouká“-později se přidá další sloka-prší, prší, loužím se daří. Pláštěnky gumáky, zůstanem sušší.
 Listy vzuchem létají (běh po třídě)
pochytat se nedají.
 Levou nohou k pravé noze-(stoj spatný, připažit)
přisuň pěkně pomalu.
Hlavu vzhůru, stoupni rovně-(stoj spatný, vzpažit)
ruce zvedni nad hlavu.
Jsi strom co listy má-(třepání prsty)
Větřík na ně zafouká,
větve tvoje rozfouká.
Fouká, fičí, větve sklání-(úklony vpravo, vlevo mírně)
vpravo, vlevo se uklání-(úklony více)
Až ten vítr odlétne,-(nádech, výdech, připažit)
stromek ten si oddechne. http://www.predskolaci.cz/?p=14864
 
Leze, leze brouk, (lezeme po kolenou)
vítr do něj fouk. (foukneme)
Otáčí se dokola, (otáčíme se na zadečku dokola)
zavolejte doktora,
převalil se brouk (převalíme se na záda a třepáme nohama i rukama) http://www.sluneckove.estranky.cz/clanky/rikanky-pro-nejmensi.html
 Vyrobíme vítr, zapršíme na sebe-pomocí padáku-pláštěnky+gumáky. Otestujeme gumáky nejprve v umělých loužích (lavory) ve školce a potom při pobytu venku v blátě, loužích, mokré trávě...
Dramatizace pohádky o rukavičce.
 Rákosníček a povětří-Jak nesehnal vítr-http://www.youtube.com/watch?v=eA2v0QgvrWQ
 

 

Interkaktiv. ta

Interkaktiv. ta

PPT na interaktivní tabuli-Není drak jako drak-homonyma
Počet hlav

Počet hlav

Není drak jako drak-interaktivní tabule
Diktát barvy

Diktát barvy

Dolep drakovi pentle dle toho jakou barvu slyšíš
Sestav draka

Sestav draka

PC hra
Foukací náplast

Foukací náplast

Foukej do PET

Foukej do PET

Foukej do PET a vyluzuj muziku
V čem je vítr

V čem je vítr

V jakých přístrojích je schován vítr
Vítr bere čepic

Vítr bere čepic

Vítr bere čepice chyť si jí
Vlny na vodě

Vlny na vodě

Vítr dělá vlny na vodě
Bublifuk

Bublifuk

Vítr dělá bubliny-vítr uvnitř nás
Foukací auta

Foukací auta

Foukací rakety, auta, závody
Drakiáda

Drakiáda

Foukací náplast

Foukací náplast

Foukaná

Foukaná

Pinpongový míček
K čemu je vítr

K čemu je vítr

Důležitost větru na podzim
Výroba větru

Výroba větru

Staré CD
Větrové bonbony

Větrové bonbony

Louže

Louže

Louže ve třídě-gumáky
Déšť

Déšť

Ve školce prší-sprcha
Louže opravdové

Louže opravdové

Opravdové louže
Duha

Duha

Zamrzlo

Zamrzlo

Krasobruslení
Bouřkový mrak

Bouřkový mrak

Pěna do koupele, potravinářské barvivo
Mraky

Mraky

Jak si děti představují mraky, pěna na holení
Vítr rekvizita

Vítr rekvizita

Vnímám rychlost

Vnímám rychlost

Vnímám rychlost a sílu větru
Draci

Draci

Tvary, nálady, barvy, počty, délky,..
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Kompetence k řešení problémů: řeší problémy na které stačí, známé opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s podporou dospělého.
Kompetence komunikativní: dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( řečovými, výtvarnými, hudebními…).
 
Ranní činnosti: Hledej rozdíly-obrázek Ježek v lese, Spojovačka 1-10 veverka, sova, Dokresli zrcadlově správně, Co do řady obrázků nepatří, Lesní abeceda-na jaké písmenko začíná…+identifikace s písmenem, Počty oříšků pro veverku-práce s lepidlem,  Grafomotorika-obtahování předznačených linií-žalud, veverka, kaštanový list, Podzimní, lesní omalovánky. Poznáš přírodniny z lesa podle hmatu a sluchu?...Písničky k tématu: Hajný je lesa pán-Ať žijí duchové, Datel-Svěrák, Uhlíř, Dravci-Uhlíř, Svěrák, Mám ráda tu cestu lesní-Helena Vondráčková, Mravenčí ukolébavka-Svěrák, Uhlíř, Mravenec jde trávou-Svěrák, Uhlíř, Na tý louce zelený-lidová, Běží liška k Táboru-lidová, Poláma se mraveneček-Maxim Turbulenc, Přátelé zeleného údolí-znělka ze stejnojmeného seriálu, Skákal pes-lidová, Straka-Uhlíř, Svěrák, Tam kde v noci jasně svití světlušky-Znělka z včelých medvídků, Trpasličí svatba-Rangers, Stromy-Uhlíř, Svěrák, Už troubějí-lidová, Veverka-
https://www.youtube.com/watch?v=inD8g8dGCYI, Zajíc na bobku-Svěrák, Uhlíř, Zvíře žije v díře-Majda z kouzelné školky, 
PONDĚLÍ:
Celodopolední vycházka do lesa. TV-chůze v náročnějším terénu. Děti budou poslouchat zvuky lesa-vesměs uslyšíme šumění stromů a ptáky. Ptáci-jaký pták vydává tento zvuk-kuku, vrků, kokodák, hudry hudry, čimčarára, krákrá, gagaga, trrrrrr, huuuu, klapyklap+ přebíhaná mezi obrázky ptáků, pozorovat rostliny, stromy, keře, houby, popř. zvířátka (mravence, kůrovce…). Budeme sbírat různé lesní přírodniny do společného košíku a potom si o nich něco v dalším týdnu řekneme. Zahrajeme si hru-Zkus projít tiše lesem (je to těžké-pod nohama praskají klacíky, křupe jehličí…)
Zazpíváme si písničky o lese a budeme hrát na přírodní nástroje-klacíky, o sebe šiškami,….
ÚTERÝ:
Starší děti plavání. Ostatní -Když medvěd zadupe v lese (děti mohou dupat), kdekdo se bojí a třese. Kdekdo se třese a bojí- (i šišky, i hříbky, i šípky, i mechy, i klacky) -i voňavé chvojí-http://www.predskolaci.cz/?p=1910 postupně se přidávají do kom. kruhu ostatní děti, které drží určitý předmět. Na mravenečky-po zemi se různě klikatí lano. Děti po něm zkouší nejdříve projít jako to dělají mravenečci na svých cestičkách-potom si zkusí do svého mraveniště postupně předat všechny předměty z lesa, které dříve držely. Polámal se mraveneček-děti si mohou zatančit při této písničce a potom jí zkusí samy zdramatizovat. Namalují hromadu-mraveniště a na ní zkusí namalovat mravenečky (tři puntíky+ nožky) Mraveniště pak potřou lepidlem a zasypou jehličím.
STŘEDA:
Jelen vítá děti „v lese“. Představuje nám ostatní zvířátka, která s ním v lese bydlí (ukazuje obrázky, děti zkusí říct název zvířete). Ještě by nám chtěl někoho představit, ale za ním musíme dojít-děti zkouší zvedat nohy vysoko jako jelen, cestou potkají veverky-hopsání jako veverky, lišku-chodíme tiše, sovu-létáme, medvěd-chůze houpavá z jedné strany na stranu s rukama mírně vzhůru, mravence-mají malinké krůčky, divoké prase-chůze po čtyřech,…Došli jsme až k chaloupce kde bydlel Smolíček. Smolíček je neposlucha-p. učitelky dětem tuto pohádku zahrají až po ten okamžik, kdy Smolíčka odnesou Jeskyňky. Jeskyňky nám budou dávat lesní úkoly-zadaří-li se nám, bude Smolíček propuštěn. ST-výroba jelena se zlatým parožím-práce s keramickou hlínou, větvičkami, ML-výroba Jeskyňky-práce s koudelí, odstřižky látek, lepidlem.
ČTVRTEK:
Dobré ráno, dobrý den, to máme dnes krásný den. Spousta malých hříbků v lese, (velkých kanců, srnců, bažantů, veverek,…) na sluníčko usměje se. Dobré ráno, dobrý den, dnes se mračit nebudem.
http://www.predskolaci.cz/?p=891 Děti mají kartičky různých zvířátek a přijdou si sednout do kom. kruhu dle toho, jestli uslyší své zvířátko v básničce. Dnes budeme zachraňovat Smolíčka. Děti mají v ruce obrázky zvířátek-sovy, lišky, divočáka-po třídě jsou rozmístěné obrázky houští, nory a stromu. Děti tančí při lesní muzice a ta když přestane hrát, snaží se opatrně, ale co nejrychleji dostat do svého úkrytu dle druhu zvířete, kterého mají na obrázku. Kartičky si vyměňují. Udělají dvojice a pomohou veverkám-ty si před prací zatancují- Seděly dvě veverky, na zelené jedli (podřep), chvilku něco chroupaly (chroupat ústy), chvilku něco jedly (otoč 180°). A když měly plná bříška (hladit bříško), řekly si už dost (rázně rozpažit), Houpaly se houpy (chytnout za ruce a pohupovat)
Jen tak pro radost.-http://mshostomice.webnode.cz/modrasci/ ML-utvoří pelíšky pro veverky-kroužky a do nich budou nosit 1-3 (5) oříšků,
ST-Kresba veverky-tuš-vodové barvy. Matýsek a veverka:
http://www.youtube.com/watch?v=3GPWqgWdnO8
PÁTEK:
Zvířátka v hádankách. Myš: Šedý kožíšek, maličké oči, když kočku uvidí, do díry skočí.
Zajíc: Uši vzhůru. Kdo tu je? Vítr chytá, panáčkuje. Napásl se v jeteli, teď nám chodí na zelí.
Medvěd: V létě chodí na maliny, borůvky a ostružiny. V zimě jenom spí a spí. Běda, kdo ho probudí.
Liška: Ani hajný nemá, pane, zajíčky tak spočítané, jako já je v houští mám, i kurníky všechny znám.
Vlk: Zuby cení, pes to není, ale je mu podoben, v lese žije, loví, vyje, kdo ho zná, ať řekne jen.
Ježek: Na těle má bodliny, jak korálky oči. Když ho ale chytit chceš, v klubíčko se stočí.
Sova: Straším, koukám ze své skrýše, oči mhouřím, létám tiše.
Jelen: Do běhu má rychlé nohy, bývá pyšný na parohy. 
Zahrajeme si židličkovanou s písničkou Polámal se mraveneček. Zopakujeme si taneček veverek. Budeme poznávat  zvuky lesních zvířat. Jeskyňky uznají, že jsme už opravdoví znalci lesa a pustí Smolíčka-poučení-vlastnosti jednotlivých postav. Oslava narozenin. 
Veverky a oříšk

Veverky a oříšk

Veverky nosí na hostinu oříšky dle počtu 1-3
Oříšky PL

Oříšky PL

Kresba veverky

Kresba veverky

Veverka

Veverka

Hledej přírodniny po slepu
Hledej přírodniny po slepu
Hledej

Hledej

Poslepu hledej přírodniny z lesa
Jelen

Jelen

Jelen ze Smolíčka
Jeskyňka

Jeskyňka

Střední věk-práce s textilem
Jeskyňka

Jeskyňka

Nejmenší děti-barevný papír
Hledej ptáčky

Hledej ptáčky

Hledej ptáčky dle zvuku-žijí v lese?
Jeskyňky

Jeskyňky

Rekvizita
Hamižný kanec

Hamižný kanec

Krmení zvířátek

Krmení zvířátek

Co jsme sebrali hamižnému kanci
PL větší menší

PL větší menší

Zdroj: http://zlesa.blogspot.cz/
Parohy

Parohy

Rekvizita Smolíček
Mraveniště

Mraveniště

Křídy, jehličí, jednoduché ztvárnění mravence
Mraveniště deta

Mraveniště deta

Lesní roh

Lesní roh

Myslivec

Myslivec

Parohy

Parohy

Zavařenina pro

Zavařenina pro

Zavařenina pro zvířátka na zimu
Krmení zvířátek

Krmení zvířátek

Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Kompetence činnostní a občanské: dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
Kompetence k učení: získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
Ranní činnosti: identifikace počtu s číslem-různé varianty-mladší 1-5, starší 1-9, cesta duchů-pomocí dvou magnetků (na vrchním je přilepený duch) a plastové podložky na které je namalovaná klikatá cesta-dostat ducha od startu k cíli, halloweenské omalovánky, poslech písniček o strašidlech při volných hrách, doplň co do řady obrázků logicky patří, vyzdob si svou strašidelnou dýni-děti si samy vyberou vhodné oči, nos, pusu, vlasy-práce s lepidlem a nůžkami,…
PONDĚLÍ:
Namaluj to, čeho se nejvíc bojíš-toto bude prvotní činnost, abychom zjistili, z čeho mají děti strach. Kdybychom se o tom nějak nejdříve bavili, jistě by se mnohé z dětí opičilo po ostatních a namalovaný strach by nebyl jejich. Poté si sedneme do kroužku a budeme si o malůvkách povídat. Strašidla neexistují jen v pohádkách-ale existují jiné hrozby, kterých bychom se měli obávat-cizí lidé, silniční provoz, neumyté ruce, v lese, připoután v autě, bez helmy nesednu na kolo,… PH-Jako na slepou bábu-dítě je v prostěradle nebo v bílém povlaku na polštář"Kdo je tam? Duch je tam! Co tam dělá? Kaši vaří! Čím ji mastí? Kolomazí! A čím ji jí? Lopatou.. a má kapuci bělavou!"
Oslava narozenin Kubíka
ÚTERÝ:ST- plavání Třebíč. ML-Výroba škrabošky na oči. Na pravdu-opakování z min. dne-budu se bát-čerta, jízdy bez helmy, vodníka, plavání bez rukávků bez dozoru dospěláka,….děti zvedají obrázky smajlíků nebo zkrátka říkají ANO x NE,  PH-chodí bubák okolo, nedívej se na něho. Nebo opakování-u malých dětí je to „matka moudrosti“-Jako na slepou bábu-dítě je v prostěradle nebo v bílém povlaku na polštář"Kdo je tam? Duch je tam! Co tam dělá? Kaši vaří! Čím ji mastí? Kolomazí! A čím ji jí? Lopatou.. a má kapuci bělavou!"  Na schovávanou ve školce.
STŘEDA:
Prvotní  motivace-znáte pohádku o duchovi jménem Casper?Nebo Káťa a Škubánek-Duch –jak vypadá? Dnes nás přivítají malí duchové ze strašidelné školičky-docházka-děti  jmenované mají mezi duchy vyrobenými z igelitového pytlíku, najít ducha-usměvavého, miminko, ustrašeného, se třemi zuby v puse, zamilovaného, spícího s krásným snem, s bolavým zubem, nevychovaného-vyplazujícího jazyk, spícího se škaredým snem, s rýmou, uplakaného, ducha z Číny, indiána, zpěvavého, parádivého, drkotajícího zuby, pirát, šašek, kuřák, s knírem, s brýlemi, vousáče.
Strašidelná školička. Děti využijí svá prostěradla, která mají na lehátka. Společný tanec (cvičení) při písničce Ať žijí duchové-V naší rujně straší či z alba Bubušou 1-Čarokrásně strašidelná noc. Jak dělá strašidlo? (Bu,bu…) Jdeme po školce a učíme se dělat bububu-rytmus každé dítě pomocí dvou kostek+pochod- Bu Bu Bu Bu- buchtička, bu bu bu bu budík, Bubmbrdlíček, bunda, Budulínek, bublina, bubínek, buráky, budova, buk, bubák. Hádaly se strašidla na hradě-děti postaví z molitánků zeď hradu-duchové-ti kteří mají různé výrazy obličeje-létají z jedné strany zdi na druhou-děti si je přehazují v časovém limitu mezi sebou-na které straně hradní zdi jich zůstane nejméně?
ČTVRTEK:
Píseň Strašidýlko Emílek s kytarovým doprovodem+Orfovy nástroje. ST-Duchové prolétají pod stolem, nad stolem, okolo židle, přes lavičku, vpravo kolem stolu, vlevo kolem stolu k červenému, žlutému,…kuželu…drží v ruce pytlíkové duchy z předešlého dne. 3 identické puzzle-tři družstva-kdo sestaví nejrychleji to své. Nasávání netopýrů-dětí mají brčko a snaží se jím nasát papírové netopýry a přenést je z bodu A do bodu B. ML-Shazování strašidelných kuželek-pytlíkoví duchové létají vzduchem a snaží se skolit k zemi co nejvíce „kuželek“ (věž vystavěná z bílých roliček toaletního papíru na kterém jsou namalované oči a pusa-podoba ducha).  Chytni létajícího ducha-postřeh-p. uč. má ducha zavěšeného na provázku přes kladku-taháním za šňůrku duch vzlétne výš a dítě na něj již nedosáhne. Namotávaná-také přes kladku-kterému dítku se podaří dříve dostat ducha do vzduchu.
PÁTEK:
Strašidelné zvuky-není třeba se jich bát-děti poslouchají zvuky z CD „Michal doma s mámou“-tikot hodin, vlci, vrzající dveře, chrápání, komár, vichřice, sova, bouřka-děti ukazují na obrázky zvuků, třeba světlem z baterky. Opak písně: Strašidýlko Emílek
Strašidelná kuchyně. Výroba prstů k jídlu-tlustá slaná tyčinka namočená v čokoládě, jako nehet je použita mandle. Duchové-dlouhé piškoty namočené v bílé polevě, oči jsou na kolečka nakrájené pendreky, mafiny jako duchové…
Věnec

Věnec

Halloween věnec
Cesta duchů

Cesta duchů

Magnetka 2 ks, plastová podložka
Cesta duchů

Cesta duchů

Cesta duchů v praxi
Čeho se bojím

Čeho se bojím

Bojím se chodit mezi skalami, kresba na dané téma
Děláme bubáky

Děláme bubáky

Baterka, přítmí
Duchové

Duchové

Sníh z bílků
Duchové

Duchové

Z pytlíků, každý z nich má jiný výraz v obličeji
Strašidelné dob

Strašidelné dob

Strašidelné dobroty
Duchové létají

Duchové létají

Namotávání duchů na klacík
Mafin jako duch

Mafin jako duch

Mafin ke svačině jako duch
Hra na duchy

Hra na duchy

Prostěradla
Puzzle

Puzzle

Halloween puzzle, zdroj: http://www.detskestranky.cz/
Kdo bude rychle

Kdo bude rychle

Kdo rychleji poskládá puzzle, 3 barevné varianty
Detail puzzle

Detail puzzle

Zdroj: http://www.detskestranky.cz/
Netopýři

Netopýři

Přelétávající netopýři-pomocí kolíčků z jednoho místa na druhé
Netopýři

Netopýři

Lexikon strašid

Lexikon strašid

Lexikon strašidel-práce s knihou
Práce s knihou

Práce s knihou

Lexikon strašidel
Kuželky

Kuželky

Kuželky duchů, toaletní papír
Bubáci

Bubáci

Masky z papíru
Magnetické

Magnetické

Magnetické strašidlo
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
TÉMA OVOCE
Kompetence k učení: získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
Kompetence sociální a personální: uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky.
Návrhy činností:
Ranní činnosti:
Poslech písniček, ve kterých se ovoce vyskytuje, PC-Město zábavy-sbírání jablíček (postřeh), Dětský koutek-pexeso ovoce (paměť). Na stolečcích budou mít děti k dispozici i ovocné pexeso papírově, ovocné domino. Bludiště, PL-hruška jedním tahem, obtáhni ovoce-grafomotorika, počty ovoce-matematické představy. Elektronický pracovní list-dotekový strojek-ovoce x zelenina, exotické x domácí ovoce. Kam směřuje stopka jablíčka-pojmy nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Plastelína-košík s jablíčky-váleček, koule. Kimovy hry s ovocem-děti si ještě mimo komunitní kruh mohou zkusit ovoce poznat téměř všemi smysly. Nesmyslov-najdi na tematickém obrázku „Sklizeň ovoce“ nesmysly.
 
PONDĚLÍ:
Navštíví nás dva červíci-jeden náš a druhý z jiných krajin-p.uč.zahraje divadélko, při němž červíci představí různé druhy ovoce-trocha multikultury, hymna ČR+vlajka, ukázka hymny afrického státu.
Červíci požádají děti o pomoc:
Každé dítko si jedno vezme do ruky-zkusíme ho pojmenovat a rozdělit na ovoce cizokrajné a domácí. Na plátně si promítneme prezentaci o tom jak roste cizokrajné ovoce. PH-Červíci zvedají různé druhy ovoce-děti běhají mezi barevnými poli, dle toho, jakou barvu ovoce má. VV-namaluj ovoce, které máš nejraději ML-fix+pastelky, nejmenší děti si mohou obrázek ovoce nalepit a vybarvit, ST-tuš+vodové barvy,
ÚTERÝ:
ST-předplavecká výchova Třebíč. ML-orfovy nástroje-Měla babka 4 jabka, Pod naším okýnkem+zpěv dalších známých písniček. Opakování názvů a barev různých druhů ovoce s maňásky červíků. Otisk jablíček a hrušek-vodové barvy.
STŘEDA:
Červíci vysvětlí dětem, proč je důležité ovoce jíst a v jakém stavu. Červíci dají dětem chuťové a hmatové hádanky. PH-Kompot-vymění si místa všechny děti, které mají v ruce jablko, hrušku,….Výroba ovocného salátu-děti si samy příborovým nožem udělají ovocný salát dle vlastní chuti.
ČTVRTEK:
Hruška na zem padla – tlesk, plesk, bum!
Červíkovi na záda – tlesk, plesk, bum!
Červíček se strašně lek – tlesk, plesk, bum!
Celou hrušku za to sněd! – tlesk, plesk, bum! http://www.klubprodetislunicko.estranky.cz/clanky/nase-pisnicky--basnicky-s-ukazovanim.html
Červík Pepík-děti budou poslouchat příběh a když v něm uslyší nějaké ovoce, tak tlesknou. V příběhu se vyskytne hamižný červ, který snědl všechno ovoce-ostatní červy ho neměli rádi a opustili ho. Hamižnému červovi, ale začalo být smutno, nechtěl být sám. Vykousal tedy do nových jablíček nové „obytné jednotky“-každá z nich má jiné dírky na dveře-viz.pozdější úkol mladších dětí. Ti starší jdou vyrobit nové červí kamarády-viz.úkol starších.
ML-po žebříku si utrhnou 1-2 jablíčka (kartonová) majíc na sobě různé tvary otvorů „vykousaných od červíka“-princip vkládačky-nasadí na ně „dveře“ odpovídajícího tvaru.
ST-výroba jablíčka z CD-otvor uvnitř je otvorem pro červíka, který bude ztvárňovat prst dítěte, na kterém bude namalovaný obličej.-práce s lepidlem, trhání papíru, nůžky.
PÁTEK:
Ovoce v hádankách.
Koulelo se koulelo červený jablíčko-cvičení s míči-koulíme jablíčka na cíl, předávaná jablíček,
Pohádka na čtvrtek:
Za devatero horami a devatero řekami, bydlela na krásném zámku princezna. Každý by řekl, že tahle princezna bude usměvavě krásná holka, ale….nebylo tomu tak. Tahle princezna byla pořád tuze unavená a někdy dokonce i tuze nemocná. Víte proč?
Kolem zámku, v zámecké zahradě rostlo spoustu krásných kytiček, ke kterým princezna moc ráda čichala a někdy si nějakou i utrhla a ozdobila si s ní vlasy. V té zahradě však nerostly jen kytičky. Rostlo tam i spoustu užitečných věcí. Nejraději měl tuhle zahradu zámecký kuchař. Každé ráno, když vstal, dal si čaj s citrónem a kousek chleba s maslíčkem a ředkvičkami. Protáhl se , vzal si košík a vyrazil, ještě dřív, než se princezna probudila.  Víte kam?
Kuchař měl tu naší princeznu mooooc rád a snažil se jí vařit jen to nejlepší. Teď zrovna sbíral to, co bude dobré pro princezninu snídani. Ze stromu utrhl letní jablíčko, na na záhonku hrst jahod. Namaže princezně chleba z máslem a ona si k tomu jistě dá nějaký ten vitamín.
Jenže princezna byla mlsná. Když ji kuchař přinesl ten chlebík a k němu rozkrájené jablíčko a misku jahod-všechno rozházela po místnosti a křičela: „Princezna nebude jíst tenhle blivajs! Princezna chce horkou čokoládu, kus bábovky a ananasový bonbón a k tomu ještě na cestu do parku malinové lízátko!!!  A teď a teď a teď!!!  A hned a hned a hned!!!“ A protože byla princezna a princezny se mají poslouchat, donesl jí milý kuchař čokoládu, bábovku, ananasový bonbón a na cestu do parku i malinové lízátko. Sám si pak k svačince dal to, co princezně uchystal nejdřív-výborný křupavý chlebík s máslíčkem a k tomu kousal jablíčko a slaďoučké jahůdky.
Princezna zatím vyrazila na procházku do parku. Svítilo sluníčko, ale začal foukat vítr. Foukl princezně kousek prachu do očíčka. Ona si ho promnula a bylo vše v pořádku.  Potkala děvčátka ze vsi pod zámkem jak si házela s míčem. „Jééé já bych si taky chtěla s vámi hrát.“ „Tak jo, pojď!“ A tak šla. Jenže…. princezna se ohnula, že míč vezme do rukou a prasklo jí v zádech. „Jauvajs!“ křikla. Ale hned to přešlo. Zkoušela míč hodit ostatním holčičkám. Ale míč ne a ne doletět dál než k jejím nohám. Co to děláš? Ptaly se holčičky, proč si ten míč necháváš jen pro sebe? Házej! Jenže princezna neměla vůbec sílu házet dál. Vždycky jí míč padnul jen pod nohy. A to se jí taky nelíbilo. Tak se rozhodla, že půjde zpátky do zámku. Prošla kolem stromů z hruškami, na něm byli kluci a pěkně se jimi ládovali. Pojď si za námi smlsnout! Volali. A princezna!? To já nejím, to není žádná mlska a lízala si to svoje malinové lízátko. Za chvíli jí začalo píchat v uších, a škrábat v krku. Ležela celý týden a měla teplotu. Ležela měsíc a pořád jí  to bolelo. Ležela celé léto, podzim, zimu, jaro. Stále jedla jen samé mlsotinky.  Buchty, bonbóny, oplatky, cukříčky…Neměla v těle už žádnou sílu. Pořád kašlala, smrkala a ležela.
Co by jí vyléčilo?


 
Hamižný červ

Hamižný červ

červ Africký

červ Africký

Roztřiď ovoce

Roztřiď ovoce

Roztřiď ovoce na cizokrajné a místní
El. prac. list

El. prac. list

Elektronický pracovní list
Poznej ovoce

Poznej ovoce

Poznej ovoce dle hmatu
Grafomotorika

Grafomotorika

Grafomotorika na tabuli
Fíky

Fíky

Poznáváme ovoce neznámé
Ovocný salát

Ovocný salát

Výroba ovocného salátu
Vkládačka

Vkládačka

Jablíčko a prokousané dveře-vkládačka
Vkládáme dveře

Vkládáme dveře

Vkládáme dveře do jablíček
Kolik bydlí

Kolik bydlí

Kolik bydlí červů v jablíčku-doplň tkaničky
Koš jablek

Koš jablek

Modelujeme koš jablíček plastelína
Jablíčko

Jablíčko

CD-jablíčko s dírou uprostřed pro červíka (prst)
Koulelo se

Koulelo se

Koulelo se jablíčko do košíku
Zavařenina

Zavařenina

Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Kompetence k učení: získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

Kompetence činnostní a občanské: dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.

PONDĚLÍ

Ráno-individuální rozhovory s dětmi o proběhlém víkendu, v herně k dispozici zapůjčené hračky traktorů a jiných zemědělských strojů-děti si mohou donést i svoje, stavby traktorů z Chevy, PL dle výběru dětí

Komunitní kruh-zelenina ze zahrádky, co se pěstuje na poli, praktické ukázky plodin-poznávání dle hmatu, chuti, zraku,...Hra-Zloděj mrkve-oranžová víčka PET, pole ohraničené lanem uvnitř zahradník, či strašák děti (zajíci) se snaží ukrást co nejvíce mrkve.

Další hry možno hrát i se staršími a mladšími-prostřídají se, pokud budou mít chuť.

ML-ST-Hra-housenka Emila-co zmizelo, co housenka Emila snědla? -maňásek housenky, plodiny schované pod ubrusem na chvíli před tím odhalené.

Housenka EMILA

Já jsem ta housenka Emila,
nikdy jsem zeleninu nemyla.
V žaludku už mi kručí hlady,
žeru a žeru, ať mám svaly.

Já jsem ta Emila přetlustá,
nejvíce chutná mi kapusta,
zelí a mrkev a kedluben,
ať mám břicho jak velký buben.

Jó – já jsem ta housenka Emila,
štíhlá jsem já nikdy nebyla. http://clanky.rvp.cz/clanek/a/17693/14061/ZAHRADA-DEDY-HORDUBALA.html/

ST-ML-Paní Kadrnošková na nákupu-Paní Kadrnošková byla nakupovat a koupila zelí, Paní Kadronošková šla nakupovat a koupila, zelí, kedlubnu. Postupně se přidává další zelenina-děti pro ní jezdí košíčkem do „obchodu“

 

ÚTERÝ

Brambory

PL-málo, mnoho, méně, více-brambory, individuální práce s dětmi dle potřeby.

Komunitní kruh-Ochutnávka různých výrobků z brambor-bramborák, vařené brambory, hranolky, bramborový knedlík, bramborová kaše, brambůrky-vše s mírou :-)

Básnička s pohybem-Koulela se ze dvora, tááákhle velká brambora (ukazujeme velikou bramboru rukama nebo se koulíme schoulení do klubíčka na zádech). Neviděla (zakryjem si oči), neslyšela (zakryjem si uši) že na ní padá závora (tleskáme do dlaní). Kam koukáš ta závoro (děláme jednou rukou ty ty ty), na tebe ty bramboro(druhou rukou ty ty ty). Kdyby tudy projel vlak (naznačujeme vlak), byl by z tebe bramborák (tleskáme do rukou a naznačujeme placku)

Sklizeň brambor-nalož do kotouče určitý počet brambor a dovez je do „sklepa“ kolem kuželů.

Koulení brambor na cíl-pomocí hokejky do „sklepa“ (branka, či území z molitánků), pomáháme s bramborami do sklepa-zástup dětí, podávají si bramboru různými způsoby-nad hlavami, mezi nohama,....válení brambor-děti válí sudy do „sklepa“, skoky v pytlích (brambory se ukládají do pytlů) Děti jsou při těchto disciplínách rozděleny na poloviny ST a ML, aby se zkrátila pro děti tak často úmorná čekací doba, než přijdou na řadu.

 

STŘEDA-doplněno bude později připravuje si praktikantka

Ráno-bramborová tiskátka, PL, individuální péče,

Řepa, zelí-připraví si praktikantka, k dispozici hlína k modelování řepy,

 

ČTVRTEK

Pracovní list-zelí, hláska R, Ř individuálně u stolečku

Semena z polí a zahrad s pohádkou. Druhy plodin, které pěstujeme a jejich ukázky, ochutnávka-Kukuřice-popcorn, zavařená, Hrách-mražený, zavařený, Mák-makový koláč

Sklizeň-kombajn-dvě děti-motor, řidič- na povel jedou sklidit určitou plodinu-v různých koutech třídy jsou obrázky plodin,...

ST-herna-Princezna na hrášku-pomocí hmatu poznat plodinu pod šátkem, skákání z trampolíny do peřin, písničky o zelenině a semínkách-viz. mladší děti.

ML- třída-Píseň s pohybem kolem stolu „Čížečku, čížečku“ Popelka-třídění semínek dle druhu do misek s písničkou z Popelky PC-http://www.youtube.com/watch?v=_PPTPYc0mRI , identifikace s obrázkem matečné plodiny, či fyzicky přítomné. Možno potom další písničky se zeleninou-Cib, cib, cibulenka, Šla Nanynka do zelí, Halí, belí, koně v  zelí s nástroji, s pohybem.

Všichni-Pohádka PC-Maxipes Fík „O žních“ http://www.youtube.com/watch?v=JtJhuGZfAkY

Ukázka kombajnů-http://www.youtube.com/watch?v=4-_AmCG2NyQ&feature=related

 

PÁTEK

Vaříme zeleninovou polévku-děti si nakrájí ingredience příborovým nožem, Míchám, míchám v rendlíku-hráškovou, bramborovou, květákovou, cibulovou, česnekovou,...polívku-děti mají ruce spojené držením palců kamarádů a vytvoří tak obrovkou vařečku, představují míchání polévky v hrnci-učitelka dá doprostřed vždy kartičku nějaké plodiny a děti dle ní vaří daný druh polévky.

Pohádka O kohoutkovi a slepičce-děti budou herci, O Budulínkovi-tomu však dojde hrášek-děti si ozdobí papírové talíře fixami a do nich budou koulet kuličky hrášku z domácí plastelíny.

 

Stavíme traktor

Stavíme traktor

Stavíme traktory ze stavebnnic
Koulení zelí

Koulení zelí

Koulení zelí docházka
Zelenina

Zelenina

Plody z polí, zelenina identifikace s obrázkem
Hra na lupiče

Hra na lupiče

Hra na lupiče mrkve
Brambory

Brambory

Co všechno se dá s brambor udělat-ty už snědli v neděli
Práce s knihou

Práce s knihou

Práce s encyklopedií
Traktoristi

Traktoristi

Do sklepa

Do sklepa

Vozíme brambory do sklepa-počty
Sklep

Sklep

Vozíme brambory do sklepa panu králi
Skoky v pytlích

Skoky v pytlích

Brambory na stů

Brambory na stů

Brambory na královský stůl
Ubrus královský

Ubrus královský

Královský ubrus-bramborová tiskátka
Brambory v pytl

Brambory v pytl

Brambory v pytli-otisky brambor
Řepa

Řepa

Pohádka o řepě
Modelujeme

Modelujeme

Řepa modelujeme z hlíny
Řepa

Řepa

Hlína
Princezna na hr

Princezna na hr

Princezna na hrášku-skáčeme do peřin, zkoušíme pak zda-li ucítíme hrách pod peřinou
Popelka

Popelka

Přebírání semínek
Poznáš dle hmat

Poznáš dle hmat

Poznáš dle hmatu, co za plod polí je pod prostěradlem
Budulínek

Budulínek

Hrách-Budulínkova miska s hráškem
Bramborové korá

Bramborové korá

Korále pro princeznu
Emila

Emila

Pasáčci

Pasáčci

Pasáčci pečou brambory
Koláče

Koláče

zrníčka do kuchyně.jpg
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
PONDĚLÍ:Ranní činnosti: Kamarádské srdíčko-práce s nůžkami, barevným papírem, tempery. Dopolední činnosti: Píseň s pohybem“Když jsi kamarád“-seznámení se Orf. nástroji-děti si v kruhu budou nástroje po směru hodinových ručiček vyměňovat. Židličkovaná s písní „Koala jde do školky“-od Majdy z kouzelné školky. Píseň „Dobrý den“-po Lipnicku upravená. Minulý týden byl ve školce krtek-Krtek měl své kalhotky s kapsami-ukázka obrázku z knížky…-Když do kapsy ruku dám, vždycky něco nahledám. Ať jsem kluk anebo holka, kapsa na šatech anebo v šortkách …Schováním si tam, co mám rád, kapsa je můj kamarád-děti z klokaních kapes p. učitelek postupně vytahují různé malé hračky-před vytažením se snaží poznat, co by to mohlo být. Pak společně vymyslíme slovo nadřazené-Hračky-se kterými budeme celý týden prožívat.
ÚTERÝ: Nejstarší a prostřední děti-plavání. Nejmenší děti si zkusí postavit co největší komín z kostek-třeba při docházce-každé dítko má k dispozici 3-4 kostky-p. učitelka si k sobě postupně volá jednotlivé děti-nejdříve jménem, pak značkou, příjmením,…děti postupně vrství kostky do vysokého komínu dokud nespadne. PH-seznámení se s pravidly a praktické provedení nejzákladnějších her, které ve školce hrajeme, úměrné jejich věku (např. rybičky, rybičky, lovte se!, Zajíček ve své jamce. Kolo, kolo mlýnský, plyšový kocourek honí v kruhu plyšovou myšičku….)VV-Kamarádské srdíčko-viz. pondělí.
STŘEDA: Ranní činnosti: PL-nejstarší-počty slabik v názvu hraček. –mladší-která hračka na hřiště nepatří, směry kutálení míčů.-nejmenší-vkládání tvarů do vkládačky.
Dopolední činnosti:Docházka-každé dítko má obrázek jedné hračky a zkusí k ní najít stejnou dvojici (obměna-najít fyzicky tuto hračku na koberci ve třídě). Vycvičíme si slabiky jednotlivých obrázků. Hra-děti sedí vedle sebe ve dvou protilehlých stranách třídy v řadě-uprostřed jsou obrázky hraček-p. uč. vyzve vždy dva kamarády, aby se připravili a ukáže jim obrázek hračky-děti se jej snaží co nejrychleji najít. Místo obrázku se dá říci název. Obměna, děti jsou ve dvou družstvech na jedné straně třídy-p. učitelka jim ukáže obrázek hračky a ten samý identický se děti snaží doběhnout najít na druhé straně třídy. Dá se využít hraček a kartiček k tomu, že je necháme uprostřed třídy rozložené-děti kolem nich běhají či tančí a uč. se ptá, zda-li jsme dnes při našich hrách měli tu či onu hračku-děti vzpomínají-zda-li mezi obrázky byla právě vyřčená hračka-pokud ano-zastaví se a sednou si, pokud ne, běží, tancují dál-hračky uprostřed třídy jim jsou nápomocny. 
ČTVRTEK:Ranní činnosti: Přiřaď ke stínům správný barevný obrázek značky.  Dopolední činnosti: báseň „Kluci a holky“ Docházka-kdo je tu, poslouchá, kterou barvu čtverce (kostky) si má vzít a přiřadí jí k obrázku kluka či holky-dle toho ke kterému pohlaví se řadí-který „komín“ bude větší (vyšší v případě kostek), toliko holek či kluků tu dnes je víc. Barvy a hračky-Píseň „Barevná hračička“- Ta zelená hračička, jak na louce travička, tu zelenou hračičku, já měl tuze rád. Ta červená hračička,jako zralá jablíčka, tu červenou hračičku, já měl tuze rád. A ta modrá hračička,jako v řece vodička, tuhle modrou hračičku já měl tuze rád. A ta žlutá hračička, jak paprsek sluníčka,tuhle žlutou hračičku, já měl tuze rád. A ta bílá hračička, jak ze sněhu kulička,tuhle bílou hračičku, já měl tuze rád. A ta hnědá hračička,jak medvědí tlapička,tuhle hnědou hračičku, já měl tuze rád. Ta růžová hračička, jak malinková zmrzlinka,tu růžovou hračičku, já měl tuze rád. Ta oranžová hračička, jak pomeranče kůrčička, tu oranžovou hračičku, já měl tuze rád. A ta černá hračička, jak krtečka kůžička, tuhle černou hračičku, já měl tuze rád!-Děti tancují po třídě a až dozní jedna z barevných slok, zkusí  najít ve třídě hračku této barvy. PS-Krtek ztratil hračičku, jakou měla barvičku-ve třídě rozvěšeny obrázky různě barevných hraček, děti se po vyřčení barvy p. učitelkou,  snaží na obrázek s danou barvou sáhnout.
 
PÁTEK: Pečeme kamarádské perníčky-děti válí perníkové těsto a vykrajují panáčky. Docházka: Motivace-nějací nezbedníci se nechovali správně k těmto hračkám, podívejte se, co se jim stalo! Na koberci jsou vystřižené obrázky hraček-každé něco chybí (viz. foto pod článkem)- když uslyšíš své jméno, zkusíš ve třídě najít chybějící kousek hračky a „oprav jí.“ Opakujeme školková pravidla týkající se hraček (netaháme se o hračky, nešlapeme na hračky, každá hračka má své místo, nebouráme kamarádům jejich stavby,…) –děti zvedají Smajlíky (úsměv x mračící), při situačním dramatickém znázornění různých situací, které hrají p. učitelky.  Zdobení kamarádských perníčků. Já bych Tě "láskou sněd!" :-)-důležitost kamarádství, shrnutí celého tématického bloku-jak důležitá jsou pravidla, se kterými jsme se průběžně seznamovali po dobu 3 týdnů...

Další činnosti: Poznej hračku podle zvuku který vydává, která hračka zmizela (hračky přykryté pod plachtou, na chvíli je odhalíme, aby si je měly děti možnost zapamatovat,...jednu odstraníme,...)

 
Kamarádské srdc

Kamarádské srdc

kamarádské srdíčko-Tempera-naďubkovat na bílý papír a ten potom přeložit a uhladit....
PL-směr,..

PL-směr,..

Co na hřiště nepatří a směrová orientace míče
Slabiky hračky

Slabiky hračky

Rozbité hračky

Rozbité hračky

Stíny hraček

Stíny hraček

www.lessonsense.com-upraveno pro vlastní potřebu
Kamarádské pern

Kamarádské pern

Kamarádské perníky
Stíny hraček

Stíny hraček

Najdi hračku z

Najdi hračku z

...z obrázku i fyzicky
Rozbité hračky

Rozbité hračky

poskládej-oprav je +pravidla zacházení s hračkami
Návrhy činností:
Ranní činnosti:
medvědí počítání 1-6 s pomocí gumových medvídků-s důvodu případného smlsnutí sladké pomůcky, spolupráce s učitelkou-poté si samozřejmně dítko jednoho medvídka sní :-), Cesta lesem-dle vzoru pomocí pastelky projdi les kolem kapradí, bažanta,...Přiřaď správně stopy zvěře-vždy jsou dítěti předkládány jen tři páry-zvíře x stopa-pro snažší dedukci přiřazení, malá x velká houba-nejmenší děti vybarvují houby dle velikosti, PČ-Zajíc-seznámení se s tekutým lepidlem+správná kompletace dle vzoru->zápich do květináče s chvojím. VV-Muchomůrka-práce s temperou+popcorn+nůžky. Nesmyslov-hledej nesmysly v lese z časopisu Sluníčko. Hledej rozdíly-obrázek lesa. Najdi pomocí hmatu mezi cca 4 (i víc dle věku) přírodninami mech, klacek, šišku, kůru,...Poslech písniček k tématu "Les" při volných hrách. 

PONDĚLÍ: Motivační úvodní písničky k tématu-Já do lesa nepojedu, Na tý louce zelený, Když jsem šel z hub, Skákal pes přes oves-dramatizace písniček paní učitelkou+vysvětlování děje, fcí postav…Dobré ráno, dobrý den, to máme dnes krásný den. Spousta malých hříbku v lese, (velkých kanců, srnců, bažantů, veverek,..) na sluníčko usměje se-děti mají v rukách obrázky zvířátek, lesních rostlin a postupně přicházejí do středu komunitního kruhu a utvoří z nich řadu zvířátek a řadu rostlin.
Čaruji, čaruji ještě dnes, ať je tady černý les a v něm jsou: zajíci, medvědi.... –děti předvádí pohybem po třídě vyřčené zvíře. Muchomůrka ve své kráse, u tří stromů červená se, dávej pozor hošíku, ať jí nemáš v košíku-Ukázka opravdové muchomůrky a jedlého hříbku s hnědým kloboučkem(-dá se v celku zamrazit a uchovat do začátku tématu)-po třídě jsou rozházené muchomůrky a nejedovaté houbičky (z korkových špuntů od šampaňského-pomalované akryl. barvami)-vždy cca 4 hráči se snaží co nejrychleji posbírat jen jedlé houby do svých košíčků-s dětmi pak společně počítáme, kolik houbiček se podařilo kterému dítku nasbírat.
ÚTERÝ: Starší děti odjíždí na předplavecký výcvik. Docházka-koho zavolám, ten postaví z kostek jehličnatý strom. Jejda, co se to tu stalo? Někdo tu pláče! No ano, do lesa se zatoulala zvířátka, která tam nepatří-děti rozmístí zvířátka do prostředí statku, louky, vody,…Vv-výroba muchomůrky-tvrdý papír+tempera+popcorn.
STŘEDA: TV-bloudili po lese: rychle, pomalu, po špičkách, dopředu, dozadu, skrčení, plazením pod houštinou, skákáním, po čtyřech, prolézání skrz kruh, bokem, zvedat nohy-překračovat.
Docházka-vždy dvě děti, které p. uč. řekne, se zkusí vyhnout naproti sobě na lavičce (kládě) Lesní zvířátka v hádankách. Nápomocny jsou dětem obrázky všech uvedených zvířátek.
Ryje, ryje na poli, na louce i v lese. Vyorává brambory, zem se pod ním třese. Když vyvádí mláďátka,
zmiz raději za vrátka (kanec). Červeně mu svítí hlava. Telegramy vyklepává
ťuky ťuk na staletý dub. Je to doktor, bez řečí stromy v lese vyléčí (datel). Na hlavě nosí parohy                    
jako hrad, hajný si jimi myslivnu zdobí rád (jelen). Kuku, kuku, v cuku letu, ptáček je tu. Copak je to za ptáčka? Kuku, kuku,k......a (kukačka). Huňatý kožíšek, obrovské tlapy, mohu být na hraní, živý však taky (medvěd). Šlape tiše, nekřičí, staví si dům z jehličí. Díky svojí píli, nemá dlouhou chvíli (mravenec). Čumáček jak myška hravá. Hlavou dolů přes den spává. Je to ale divná myš! Na lov létá, když ty spíš. (netopýr). Ve dne dřímá ve věži. V noci koulí očima. Když se slunce naježí, půlnoc pro ni začíná (sova). Maličké zvířátko zrzavý kožíšek, spořádá za krátko lískový oříšek. Maličké zvířátko je tahle čiperka, větvičku přeskočí i když je nevelká (veverka).
Najdi sovu:vybereme cca 4 děti, které budou vydávat různé zvuky zvířátek-jedno dítko, se zavázanýma očima se bude snažit najít třeba sovu, divočáka, datla, vlka, myšku,…podle sluchu. Na houkavou sovu: Děti chodí v kruhu dokola, říkají básničku, dítě uprostřed se zavázanýma očima má nataženou ruku a ukazuje ukazováčkem před sebe, ostatní děti se zastaví. Učitelka označí ukázáním ruky jedno z dětí, které se tak stává „houkavou sovou". Zahouká a hráč uprostřed hádá, kdo to je. Pokud uhodne, vymění si místa- s básničkou: Jedna malá sovička měla zvláštní sen: že z ní bude zpěvačka a zpívat bude jen. A tak každé ráno, dřív, než slunko vstalo, učila se noty znát, aby mohla zazpívat. Písničku, co měla ráda, co zpívala slavičí máma. Jenže její zpívání, znělo jako houkání. Hůůůůůů hůůůůů
ČTVRTEK: Docházka: Koho zavolám, zkusí ze sebe udělat datla-vylézt na žebřiny a zaťukat zde přivázaným kladívkem na šňůrce jako datel do stromu tolikrát, kolikrát mu paní učitelka řekne. PPT-ukrytá zvířátka, přírodniny z lesa-obrázky zvířátek, přírodnin,  jsou postupně odhalovány a děti se snaží co nejrychleji uhodnout, co je to za zvířátko. Vycházka do lesa-sbírání přírodnin do dortu pro zvířátka-viz. pátek
PÁTEK
P. učitelka je převlečená za myslivce a říká (může zmínit i nepořádek) co tam nechal uličník, kterého ztvární druhá paní učitelka: Uličník Na paloučku u lesíčka, zaslechl jsem velký hluk. Někdo křičí, běhá lesem, zlobivý je tento kluk!  To je ale neposlucha! Copak to má znamenat? Ty to nevíš, uličníku, že se v lese nemá řvát?
Musíš chodit potichoučku, zvířátka se nesmí bát. Budeš-li tam běhat, křičet, mohl bys je vylekat.
Dagmar Tomášková. Písnička "V lese"-viz foto níže. Paní učitelka má zavázané oči a děti se kolem ní, snaží projít co nejtišeji-po trase můžeme dětem dát různé přírodniny, i čurbes, který do lesa nepatří-igelity, kelímky od jogurtu, sklenice,… Dětem pak vysvětlíme, že toto je opravdu hrůza a budeme se společně snažit školkový les vyčistit-nápomocny nám jsou barevné tašky k třídění odpadu-sklo, papír, plasty. Zvířátka si zaslouží jiné zacházení-vyrobíme jim dort-jako korpus na kterém bude schnout směs zrní, loje, suchého pečiva,...poslouží plastový talíř (dětem vysvětlíme, že ten se z lesa po servírování zvířátkům v lese zase odnese do školky k dalšímu využití). Děti si korpus vyzdobí přírodninami-šišky, šípky, žaludy, kaštany, různá semínka-kukuřice, hrách, bob, fazole,…Děti si tento dort odnesou domů a o víkendu by to mohl být námět pro rodinnou procházku do přírody-tato činnost dnes v rodinách mnohdy chybí.

 

 
Zajíc

Zajíc

Kůže,...seznámení se s tekutým lepidlem, kompletace
Medvědi počty

Medvědi počty

Nutná spolupráce s učitelkou-důvodem je to, aby se zabránilo mlsání pomůcky-po splnění úkolu si může medvídka sníst :-)
Cesta lesem

Cesta lesem

www.rvp.cz
Stopy

Stopy

Kterému zvířátku patří tyto stopy-po trojicích obrázků a stop, aby to bylo lehčí
Velká a malá

Velká a malá

http://zlesa.blogspot.cz/
Kdo do lesa nep

Kdo do lesa nep

Kdo tam nepatří-rozděl je do svých správných domovů
Práce s leporel

Práce s leporel

Různá leporela k tématu-možno zapůjčit v knihovnách
V lese tiše

V lese tiše

http://www.mshvezdicky.estranky.cz/fotoalbum/pisnicky/pisnicky/v-lese.jpg.html
Dort pro zvířát

Dort pro zvířát

zrní, lůj, přírodniny z lesa i z pole
Výroba dortu

Výroba dortu

pro zvířátka
Medvídkový úkol

Medvídkový úkol

po splnění dostanou bonbón, ale ne ty osahané-z jiného zdroje-z hyg. důvodů
Roztřiď zvířátk

Roztřiď zvířátk

do lesa, na louku, na statek, do trávy, do vody, do ZOO
Míjení na kládě

Míjení na kládě

Ukázka hub

Ukázka hub

Muchomůrka

Muchomůrka

Výlet ke krmelc

Výlet ke krmelc

ke krmelci-vezeme zvířátkům dobroty
Podlez,...

Podlez,...

Chůze v lese, po špičkách, po čtyřech, přes větve,....
Projdi tiše

Projdi tiše

Neposlušný kluk křičel v lese a rozházel tam čurbes-učíme ho slušnému chování v lese
Třídíme čurbes

Třídíme čurbes

...z lesa po neposlušném klukovi,...
www.jesterka3.webgarden.cz 2013-14
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one