NEJEN ZÁŽITKOVĚ S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU.
24192_1382237326838_2760028_n.jpg
24192_1382196885827_4782513_n.jpg
24192_1382196645821_32157_n.jpg
34950_1491421536375_5007785_n.jpg
DSC02058.jpg
24192_1382197725848_4711996_n.jpg
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Téma: Všichni jsme kamarádi (pravidla opak.,značka, jména,...)1
 

Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací řeší další problémy, je aktivní.
 
Kompetence komunikativní: Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor.
 
Cíle:
PS-usnadnit dětem adaptační období v MŠ-zvládnout odloučení od rodičů, zvykat si na denní režim docházky do MŠ,
TĚ-upevňovat hygienické návyky, bezpečný pohyb při činnostech v MŠ
DR-vést děti k navazování nových kamarádských vztahů, dokázat si spojit osobu se jméném značkou, snažit se respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
SP-upevňování pravidel společného soužití ve skupině (volné hry, odpočinek, řízená činnost, pobyt venku,...)
SV-vytvářet pozitivní vztah k MŠ
 
Navrhované činnosti:
opakování značek formou komunitního kruhu-je ve školce naše jablíčko, stromeček,...později formou příběhu-když v něm dítě zaslechne svou značku, řekne „zde, tady“. Pomocí korkových špuntů označených značkami dětí-losuje se neprůhledného pytlíku-dítě určí, zda je majitel kluk či holka a zkusí se s ním strefit do jednoho z kyblíků označeného klukem či holčičkou. Kdo dřív najde v hromadě špuntů svou značku-učitelka vyzve dvě děti a ty vprostřed třídy hledají v hromádce tu svou. Loto značek-hrací karta 3x3 okýnka se značkami-děti losují barevné kartičky se značkami z neprůhledného pytlíku a snaží se co nejrychleji zaplnit svou hrací kartu. Hledej svou značku ve třídě, pokud jí najdeš, můžeš jí však uchopit pouze do zubů-kartičky se značkami natvarované do L (přilepené na spodní straně desky stolu, aby nebyly hned tak odhalené). Kde je má značka- každé dítko má u sebe obrázek své značky a v druhé místnosti jsou ukryty na viditelných místech identické obrázky. Musí si najít tu svou dvojici. Slabiky-vytleskávání, začáteční písmeno
Jméno-Vyzkoušíme si značku namalovat a větší děti k ní připojí dle vzoru i svůj podpis-tiskací písmo. Rýmování-Kubík, Ďublík, Dudlík,...Martinka, Topinka, Bodlinka,...Děti sedí jako v divadle ve třídě, učitelky drží deku jako oponu, dvě děti odejdou za dveře a uč. zatím vyzvou jedno dítko, které se schová za oponu, pak se zavolají dvě děti, které byly za dveřmi, aby si stouply před oponu, učitelky společně spustí oponu k zemi-vyhrává ten, kdo dříve vyřkne jméno dítka, které bylo schováno za oponou. Obměna: 2 družstva sedí proti sobě v řadě. mezi nimi deka, plátno,…učitelka vybere mlčky jednoho z každého družstva a ti si sednou blíž k dece.Jakmile jí ved. Pustí k zemi musí ti dva rychle vykřiknout jméno toho druhého. Kohopak lechtá?-všichni sedí u stolu a jeden jde pod. Snaží se jednu oběť rozptýlit doteky. Ta se musí snažit zachovat kamenný obličej. Kdo je pod dekou?-Schováme pod deku jedno dítko, ten kdo je za dveřmi, tak zkoumá, pohmatem kdo to je-může lechtat, aby dotyčný vydával zvuky. Kluk, nebo holka?-zvázané oči a musí uhodnout, zda-li ten kdo před ním stojí je kluk nebo holka. Zakukej!-kdo kuká....
Pravidla-opakování-příběh, děti zvedají kartičky se smajlíky :-) nebo :-( zda-li se holčička či chlapeček k sobě pěkně chovají. Co do školky patří-nepatří-práce s lepidlem a kartičami. Píseň: „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát!“-píseň z pohybem. Kam patří hračka? Výroba hladícího ptáčka z obkreslených dlaní-práce s nůžkami, lepidlem, barvami. Plyšláci na útěku-tato hra odhalí ledacos z charakteru dětí-posílají si v kruhu plyšáka predátora a oběti-snaží se, aby predátor svou oběť nechytil-Karkulka a Vlk-potom nebo před divadelní maňáskové představení o Červené karkulce-charakteristika postav. Kresba postavy-srovnání pro nás s kresbou z loňských roků, které zakládáme (motivace „Hlava, ramena, kolena, palce“)
Ostatní-zpěv notoricky známých písniček s kytarovým doprovodem, opakování básniček, cvičení s různým náčiním, grafomotorika-uvolňovací cviky-kruh, ovál,...chůze ve dvojicích, postupné protahování vycházek,
Příklady pohádek k tématu:
Mach a Šebestová- Vzorné chování
http://www.youtube.com/watch?v=R3ImmB-72GU
 
Teo-Ve školce:
http://www.youtube.com/watch?v=1-9HgQUr7ZI&feature=related
 
Teo-Se dělí o hračky
http://www.youtube.com/watch?v=6d8Y73dTc-s&feature=related
 
Prasátko Pepina-Ve školce
http://uloz.to/live/x5b9ZDn/13-prasatko-pepina-skolka-avi

VŠICHNI JSME KAMARÁDI 2
 

Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací,  řeší další problémy, je aktivní.
Kompetence činnostní a občanské: svoje činnosti  a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
Kompetence sociální a personální: samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 
PONDĚLÍ:
Dopravní hřiště Třebíč.
ÚTERÝ:
Předplavecká výchova Třebíč. Ráno-si menší děti nabarví svůj „připomínáček“ barvou, kterou mají nejraději. Starší děti se pokusí ke své fotce obličeje domalovat postavu. Děti, které nejdou plavat-práce s plastelínou-koule, váleček. Hra na auta-Píseň červená, zelená. Barevná auta-kroužky označené barevným fáborem-vyjíždí auta té a té barvy. Jízda, let, plavba po třídě-p. uč. říká různé dopravní prostředky, děti je napodobují pohybem-(loď, automobil, letadlo, kolo…)
STŘEDA:
Kterou barvu mám nejraději-tou nabarvím svůj „připomínáček“
Had leze z díry, vystrkuje kníry, leze za ním hadice, má červené střevíce. Bába se ho lekla, na kolena klekla. Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej. Já jsem přeci hodný had, já mám všechny děti rád! Děti prolézají pod židličkami a jdou si sednout na svou značku.
Koho pak tu dneska máme-různými cviky ho vyslabikujeme-poskoky, dřepy, kývání hlavou, …
Kdo bude dřív u své značky-maláči, prostředňáci, předškoláci
Děti utvoří dvojice-švihadlo kolem pasu-pak si úlohy vymění. Jdeme spolu na procházku, vedem pejska na provázku. Pejsku zvedej nožičky, přeskakujem loužičky. Teď skočíme dopředu, potom zase dozadu, doprava a doleva, hopsa, hopsa, hopsa-sa. Jdeme spolu na procházku, pejsek běží na provázku. Běhá kolem dokola „K noze!“ pán ho zavolá. –poskoky kolem značek.
Pejsci, najdete svou značku ve třídě? Jak jí pejsek donese?-v zubech-papír zlomený do L.
ČTVRTEK:
Ráno pracovní list:hračky a slabiky-starší děti
Houpy, houpy, houpy, kočka vaří kroupy. Až uvaří, tak nám dá, na….zavolá.
Ve velikém hrnci jsou špunty se značkami-paní uč. v převlečení zavolá všechny svoje koťátka. Koťátka si ráda hrají-musí tedy ulovit svůj špunt v hrnci, kde je rozmíchává vařečka. Zlý kocour nám všechny špunty vzal, je třeba si je ulovit zpět-spí ale i tak je ostražitý, děti se postupně snaží špunt se svou značkou dostat zpět.
S písní Kluci kočičí-cvičíme s klubíčky.  PH-Myšky na půdě.
PÁTEK: Ráno-pracovní list-dolní oblouk. Dokončování zapomínáčků-práce s lepidlem a nůžkami. Pokusíme si udělat komunitní kruh, na který jsme zvyklí-počet dětí, datum, počasí. Pytel plný hraček-děti si losují hračky z pytle a zkusí je umístit na své místo. Píseň: „Když jsi kamarád“. Podbíhaná pod lanem, klouzačka z lavičky, trampolína.

HURÁ DO ŠKOLKY 3

PONDĚLÍ:  Ranní činnosti: Volné hry dětí, organizační záležitosti s rodiči.
Komunitní kruh-přivítání po prázdninách-Docházka-prvotní seznámení se se jmény dětí a p. učitelek. Procházka budovou školy+vím, kde mám své místo v šatně, svůj ručník, budlíček na úkoly a obrázky,…. Kdo bude chtít, zahrajeme si hru-kdo se ukryl v bedně?-jedno dítko jde za dveře a jiné, které bude chtít, schováme uvnitř velké bedny. Kdo zmizel? Volné hry dětí.
ÚTERÝ: Ranní činnosti: Vymaluj si svou značku
Dopolední činnosti:
Docházka-koho přečtu, najde si obrázek své značky a ukáže ho kamarádům
TIK TAK HODINY
Tik tak hodiny, SLUNÍČKO vzbudily,                              
tik tak ručičky, vzbudily se holčičky,(zvednou svou značku nad hlavu-popř. si stoupnou)
tik tak budíček, vzbudil se i chlapeček.
Máme víc kluků nebo holek? Utvoříme komín ze značek-který je vyšší-ten klučičí či holčicí ? PH-po zemi rozházené obrázky značek, děti tančí při písničce „Majdy“ z Kouzelné školky „Když koala jde do školky“-jakmile přestane hrát, honem najdi svou značku.
STŘEDA: Ranní činnosti: měříme se-o kolik jsme vyrostli od zač. minulého školního roku
Dopolední činnosti:
Dobrý den, dobrý den, dnes se zlobit nebudem,
v Lipníku si pohrajeme, ať s kamarády príma tu je!
Dobrý den, dobrý den, dneska máme nový den!-den v týdnu (Dobrý den, dobrý den, kdo se koukne z okna ven?-počasí. Dobrý den, dobrý den, kolik dětí přišlo sem?-počet dětí) Kolo, kolo mlýnský a jiné s barevným psychomotorickým padákem (kouknou na sebe z pod padáku kluci, holky,  Prší, prší-zvedáme vysoko nohy jako koníčci a třepeme s padákem.
ČTVRTEK: Ranní činnosti: Vyzkoušej k sobě správné půlky rozstříhaných značek dětí
Dopolední činnosti: Kdo uslyší svou značku-oběhne komunitní kruh. Báseň „Dobrý den!“  Denní režim ve školce-společně si poskládáme větší obrázky do časové posloupnosti. Píseň „Když jsi kamarád… „ s pohybem.
PÁTEK: Ranní činnosti: Starší děti zkusí poskládat kartičky s denním režimem v MŠ-časová posloupnost
Dopolední činnosti: Zpěv oblíbených písniček s Orf. nástroji. Cvičení s trampolínou a lavičkou.

 
Časová posloup

Časová posloup

Režim dne v MŠ-děti společně lepí a pak individuálně.Černob. obr. z třídy Sluníčko
Poskládej značk

Poskládej značk

Značky na půlky
co jsem viděl v MŠ.jpg
hladící ptáček.jpg
holčíčí klučičí značka stref do kbelíku.jpg
jak se chovají.jpg
loto značky,bez hrací karty.jpg
moje značka.jpg
umím podpis značku.jpg
zapomínáček.jpg
04.09.2014 12:50:43
jesterkaver
www.jesterka3.webgarden.cz 2013-14
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one