NEJEN ZÁŽITKOVĚ S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU.
24192_1382237326838_2760028_n.jpg
24192_1382196885827_4782513_n.jpg
24192_1382196645821_32157_n.jpg
34950_1491421536375_5007785_n.jpg
DSC02058.jpg
24192_1382197725848_4711996_n.jpg
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Cílem: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - se děti setkávají s novými pojmy z oblasti sportu, aj. Dodržování pravidel při sportu a fair play směřuje k osvojování hodnot a při různých činnostech děti získávají osobní samostatnost, resp. zaujímají určitý postoj. Umět pojmenovat základní olympijské disciplíny (zimní sporty) a rozlišovat je. Získávat elementární poznatky o životě lidí, kultuře, přírodě, sportu, mezilidských vztazích (povědomí o vlastenectví - češství). Vhodně využívat komunikativní dovednosti, odpovídat na otázky, formulovat správně otázky, hodnotit slovně výkony sportovců, slovně reagovat. Překonávat překážky-pohyb v zasněženém terénu. Rozumět pravidlům sportu a dodržovat je. Umět rozlišovat výzbroj a výstroj pro jednotlivé sporty (přilba, lyže, brusle atd.). Učit se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech.
Kompetence činnostní a občanské: má smysl pro povinnost při hře, práci, učení, k úkolům přistupuje odpovědně, váží si své práce i úsilí druhých.
Kompetence komunikativní: komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být aktivní, komunikativní je pro něj výhodou.
Návrhy činností
PONDĚLÍ
Pracovní listy dle volby dítěte. Uvolňovací grafomotorické cviky-bruslař-osmička. Počet sportovního náčiní.  Vybarvování startovního čísla-fix.Omalovánky na dané téma-po celý týden vše k dispozici
Zimní sporty-úvod.  Řízený rozhovor o zimních sportech-sportujete děti? (oblast poznávání na vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, vytváření základů aktivních postojů ke světu) „Musí být“ na sněhu-rozprostřeme po třídě bílá prostěradla a doneseme nádoby se sněhem-v nich budou zahrabány obrázky různých sportů-děti je s nasazenou rukavicí postupně nalézají a určují o jaký sport se jedná-třídění-letní, zimní. Praktické ukázky sportovního náčiní. Rozdělení do skupin: ST-Popisování situace a řešení - učitelka vypráví krátký příběh: "Jak jde krasobruslař na trénink":
krátkými větami učitelka příběh zopakuje a píše na tabuli symboly ve sledu děje, děti kreslí podle názoru (jde tam - šipka ve směru chůze, jde do schodů - šipka nahoru, ze schodů - šipka dolů, obejde stadion - šipka do kruhu, sedne si - tečka, bruslí - šipky ve směru jízdy, výskok - "šipka blesk" a jde domů - šipka směřující zpět, protože příběh končí);(rozvoj předmatematických představ)
ML-obrázky s náčiním k zimním sportům rozvěšeny po třídě-děti k nim přebíhají, dle toho, jaký sport uslyší, pohybové ztvárnění různých sportů.
 
ÚTERÝ
Příprava na Olympiádu-děti si vybarví fixou na textil svoje startovní číslo-k dispozici různé barvy fixů-dokončování. Encyklopedie o různých národech světa.
Hry pro sportovce ze všech zemí, hrdost sportovců, že mohou reprezentovat vlastní zemi, a hrdost na sebe, že dokázali svojí pílí a vytrvalostí získat medaili... Pochodují vojáci (sportovci), tramtadá tramtadá, to je naše olympiáda.";
Zástupci s:
modrou čelenkou - zajíc - hovoří česky (Evropa);
s černou čelenkou - lev - řve (Afrika);
s červenou čelenkou - kůň - řehtá (Amerika);
se žlutou čelenkou - medvěd - bručí (Asie);
se zelenou čelenkou - klokan - libovolný zvuk (Austrálie). (oblast jazyka a řeči na rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností) Pantomimou znázornit pomocí zvířecích zvuků různé situace-mám žízeň, chce se mi na WC, mám hlad, mám blechy,....
Zpěv hymny ČR.
Výroba české vlajky-děti rozděleny do skupin-vybarvi pole dle názorného příkladu.
STŘEDA
Zahájení školkovských olympijských her-štafetový běh s olympijským ohněm. Vztyčení olympijské vlajky-vlajkonoši+olympijská hymna http://www.youtube.com/watch?v=EbHw8DBCXQ8. Sportu 3x zdar.
Netradiční sportovní disciplíny na sněhu-průjezd brankou na lopatě, strefování koulí na cíl,....(oblast pohybu na rozvoj lokomočních dovedností)
ČTVRTEK
Ukázky sprotů, které jsou na programu-videa: youtube http://www.youtube.com/watch?v=9921LChDlBc -krasobruslení ženy, http://www.youtube.com/watch?v=0B1254JPmMk -krasobruslení muži. http://www.youtube.com/watch?v=QxUKANC3IDg&feature=related -skoky na lyžích. http://www.youtube.com/watch?v=OIyM2i0vMjI&feature=related -hokej.
Krasobruslení-volná improvizace tancování „na ledě“ (linoleu) při hudbě s igelitovými pytlíky na nohou.
Skoky na lyžích-spouštění papírové loutky skokana na lyžích-připevnéná na podvozku s kolečky-po lavičce zavěšené na ribstolích, podložené do výšky stolečkem-děti postupně umisťují papírky se svou značkou na místo dopadu a určují kdo doskočil nejdál...pořadí.  Hokej-strefování puku na cíl-brána.
PÁTEK
Ukázky disciplín PC- http://www.youtube.com/watch?v=CM5mFH3_Qhs -curling.  http://www.youtube.com/watch?v=ofzbV9-Nyag -čtyřbob.  http://www.stream.cz/uservideo/49235-katka-neumannova-zlata-medaile -běh na lyžích. Závody bobů- využívání pohotovosti při startu, hodnocení, dodržování pravidel, Curling-ledovou kostkou na cíl-klouzavým pohybem po linoleu. Běh na lyžích-lyže z kartonu opatřeny gumou-popř. pokud děti donesou malé lyžičky.
Vyhlášení vítězů-vyhrají všichni-odměna medaile-stupně vítězů-hymna.
Zimní plechovky

Zimní plechovky

Shazujeme papírovými koulemi
Olympijský oheň

Olympijský oheň

Olymp. vlajka

Olymp. vlajka

Zimní PL

Zimní PL

Slep zimní pomůcky na sport
Když je zima

Když je zima

Zmrzlý pozdrav
Zimní mlsání

Zimní mlsání

Zapálení ohně

Zapálení ohně

Čísla

Čísla

Startovní čísla
Hokejista

Hokejista

Zkoušíme dres hokejisty
Curling

Curling

Čáry na ledě

Čáry na ledě

Kresba-uvolňovací cviky, zmizík do inkoustu
Skoky na lyžích

Skoky na lyžích

Skoky na lyžích

Skoky na lyžích

Výsledky

Výsledky

Skoky na lyžích výsledky
Závody bobů

Závody bobů

Vítězové

Vítězové

Všichni jsme vítězové, stupně vítězů
Medaile

Medaile

Vybarvi číslo

Vybarvi číslo

Sport ve sněhu

Sport ve sněhu

Obrázek zalaminovaný najdi ve sněhu
Lyžař

Lyžař

Zkoušíme různé sportovní pomůcky
Krasobruslařka

Krasobruslařka

Koule na cíl

Koule na cíl

Encyklopedie

Encyklopedie

Olymp. kruhy

Olymp. kruhy

Proč jsou olympijské kruhy barevné
Jiná řeč

Jiná řeč

Zkus pantomimou či jinou zvířecí řečí vyjádřit, že se ti chce spát,...
Běh s ohněm

Běh s ohněm

Nástup družstev

Nástup družstev

Fandíme

Fandíme

Běžkaři

Běžkaři

Stref sníh

Stref sníh

Stref polystyrenové kostky do kyblíku
Krasobruslení

Krasobruslení

Odvaha

Odvaha

Skočil by jsi na lyžích? Testujeme odvahu dětí, pak jim dáme plastového skokana
18.05.2014 16:18:05
jesterkaver
www.jesterka3.webgarden.cz 2013-14
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one